cijene

Cijene ovise o veličini projekta i načinu izvedbe, te za veće dekoracije ili projekte moram cijenu izračunati idvidualno.

Cjenik

 jer tko ne voli balone

© FUN ART, vl. Jasna Sontag

FUN ART

torta od balona
dekoracija od balona
X

💝

Još malo i
Kevin će ostati sam u kući!