punjenje balona

Baloni se mogu puniti svime što može proći kroz grlo balona, osim:

  • hrane i pića bez ambalaže
  • živih životinja

A ja ne stavljam niti živo cvijeće u balone!!! 

Eksplozija od balona
Najslađi slatkiši su iz balona
Omatanje poklona balonom
Otkrivanje spola djeteta
Pakiranje poklona
Pokloni u okruglom balonu

 jer tko ne voli balone

© FUN ART, vl. Jasna Sontag

FUN ART

torta od balona
dekoracija od balona
X

💝

Još malo i
Kevin će ostati sam u kući!